Snöröjning

Vi utför snöröjning per tillfälle eller på kontrakt.
Vi har små och medelstora maskiner för att
klara av trånga små passager, cykelvägar,
parkeringar, industri eller bostadsområden.
Vänd er till oss för offert på avtal för
kommande vinter eller kontakta oss
för enstaka snöröjningar.

Är du en fastighetsägare med flera fastigheter
eller ett företag med stora områden som
behövs snöröjas vänd er till oss.